MS Stockholm III 1940 lev ej pga kriget. Blev logement i Trieste bombades sjönk 1944 Upphuggen 1949