MS Stockholm II. 1938. Utbränd efter sjösättning vid varvet Monfalcone. Skrot s.å.