Ett axplock ur samlingarna

Bilder på glasobjekt, de flesta objekten är gamla och en del än ännu äldre, de flesta är i alla fall mina. Mest är blåst, något pressat. Svår proveniens, känner du igen något så hör av dig.

roburhuset@gmail.com