Engelsk modell. Liten butelj med tre rökpunkter och märkt med ett versalt W. Detta lär betyda Wentzelholm.