Knoppölsflaskor fr.v. FÄRE (1896-1928). GÄVLE (1893-1918). HAGA (1848-1897). HAMMAR (1854-1992). KUNGÄLV (1875-1956). LILJEDAHL 1781-1917). MÅLERÅS (1890-1903). NYNÄSHAMN (1907-1931).
Haga saknas och ersätts av en melankolisk hund.