En udda fågel bland knoppisarna. Bröstmärkning sammanfogade versaler AB. 1/3 LIT. 3-delad form, handlagd regalin. Kvalificerad gissning ALSTERBRO men dokument saknas.