Knoppis 1/3 LIT. märkt: G.G.L i botten med ett G på bröstet
G.G.L kan betyda Gävle Glasbruk Löten
G.G.L kan också betyda Gullaskruvs Glasbruk Levenhaupt.
Provinstänkande. Gullaskruf har ingen dokumentation om att man gjort ölbuteljer 1/3. Gävle har massiv dokumentation.