Årnäs glasbruk, Gamla Herrgården. Bruket var i drift 1867-1960
Tidigare ett bruk, 1802-1818