Björkå glasbruk, Åkvarn
Brand ödelade bruket påsken 1970