Ungsruin Ramnåsa försterglasbruk
1915-1934. Sveriges sista där glaset blåstes manuellt enligt cylindermetoden.